DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
MEICHHER Chhitu R. Lalrawna
Zirsangkima - Jan 01, 1970

Zoram khawvêl, thu leh hlaa châk kan lâkna leh púr kan châwkna chanchinbu, vawiin thlenga la mit lo Meichher chanchinbu lo pian dàn hi chîka bih chian chuan ngaihnawm tak a ni tih hria-in, a sùl sú-a, hma lo latu Pu R Lalrâwna chu  ráwnin ka titîpui a. Adult Education Wing hnuaia he chanchinbu lo pian dàn hi a ngaihnawmin a ngaih-hlutawm teh a nia!

A tìrah Zoram Êng

March thla, kum 1975 a ni a. R Lalráwna chu Education Deptt. hnuaia Adult Education Wing-ah Assistant Publication Officer (APO) a ni ve tawh a. An department hmalâkna-in zirlai bu siam te, booklet siam leh chanchinbu (journal) siam te an tintuah ve a. APO hmalâkna chuan thla tin chhuak chanchinbu chhuah chu an rél thlu ta hial mai. An hotupa ber R Lalrâwna chuan, ‘Zirna hi Mizoram tiêngtu, ènna thlentu a ni,’ tih rilrua nei ràn chungin an chanchinbu hming atán, ‘ZORAM ÊNG’ a puttír ta a. Chu chu vawiina kan chhiar thin, thlahlel taka thla tina kan nghah thin Meichher lo pian tanna chu a ni.

A ‘Zoram Êng’ reng thei ta si lo a!
Dàn ang thlapa thil tih a ngaih thin avàngin Zoram Êng chanchinbu vawi khat an chhuah hnu-ah, a chhuahtu (publisher) chuan a chanchinbu chu registration tih a ngai tih a hai bîk lo. Chhuah khat (issue khat) an chhuah hnuah registration pe theitu DC hnênah kalin registration chu an va díl ta a. Mahse, a díltu R Lalrâwna chuan chhànna duhawm rêng rêng a hmu lo— ‘Zoram Êng … not available in the list!’ tih zawng chu a chhànna hmuh chhun a ni!

Chuti chung chuan Pu Ráwna chuan tuang ti chhah lui tlatin a chhuah lui tâng tâng a—Zoram Êng chu. Chhuah li lai (issue li) Zoram Êng a chhuah zui. October 1975 khân Zoram Êng tih hming pú a chanchinbu chu ‘MEICHHER’ tiin a thlâk ta a. ‘Hei pawh hi, Mizoram tána ènna thlentu ber “mei” ka vei vàng bawk a ni,’ a la ti fan. A hnu lawkah awlsam angreng takin Postal Registration pawh an hmu thei nghâl mai a ni.

EDITOR LIANA CHU!

R Lalrâwna hi, he chanchinbu MEICHHER a nih hma hauh atang rêngin meichher chhitu a ni chiang a. Zoram Êntu tia chhuah a nih kum, kum 1975 atanga kum 2000, kum 25 chhúng tehmeuh mai Editor a ni a. School Education Deptt. atanga a pension hun, kum 2002 hma kum hnih a la awma a pension hma-in a chhit, a Meichher chu a thlah liam ta a ni!

A DÊT ZUI ZÊL THO!

Kum 1989-ah Letter press a din ve a—Pu Râwna chuan—khû Gilzom Offset lo ni ta khu. Chutah chuan Meichher hi an chhu ve tlauh tlauh thin. Mahse, sawrkar a lo inthlâk hian tender te an chhuah thar fo a—Meichher chhu tùr paw’n. Pu Ráwna pension hnu paw’n, press nei ve ta fam chuan, ‘Díl ve tàng’e, ka lo enkawl hrep hnu,’ tiin sawrkar tender chhuah chu a chháng ve thin. Mahse, a maka makin hnãwl a ni fo! Politics fair loh thil vàngin! Kum 25 lai duat taka a lo enkawl thin Meichher chu, press hrang hrangah barh a ni ta thin a. Chuti chung chuan—a  pension hnu lam lam, press danga chhut a nih lai pawh chuan—Meichher final proof read tùrin amah R Lalrâwna chu an ráwn fo tho thin si a!

He chanchinbu rintlâk leh belhtlâk, kan ziaktu hmasa R Vanlawma, Zikpuii Pa, Thanpuii Pa, James Dokhuma, JF Laldailova, Darchhâwna, L Keivom leh sawi sèn loh ziaktu thiam chungchuangtena an thu ziah (article) tharlám ber ber chhuah nána rintlâk bera an ngaih leh thu inchuh emaw inhnialna emaw han khelho bap bap nána an hman ber thin chu he Meichher chanchinbu hi a lo ni thin.

Zoram Êntu chhuah a nih atang khan copy 3000 chhut a ni char char thin—a tìr tê atang khan, ka tih chu. Mahse, kum 2019-a sawrkar thar khan, sum lama inremchem a duh êm avàngin—chhiartute hma ngai eih loin—a copy chu 2800-in a tih tlèmtír ‘lui’ ta a! An mawh lo e—a thlàwna sem a ni miau a!

Meichher chanchibu hi, vawiin thlengin a la zahawm reng a, a la rintlâk reng bawk. He chanchinbu atanga Sikul zirlai bu-a seng luh thu ziak hi eng zât fakauh nge awm ang aw? Sawi sèn mai chi pawh a ni lo ang e!

Vawiin thlengin, thu leh hla lama kan mi ràwn ber, a kum 82-na hmang mék R Lalráwna chuan proof reading leh a chhut leh engkim a la tihsak tlauh tlauh peih fan a. Ani ang hi, mi taktak, mi váng a ni. Thangtharte hian ngaihhlutna cháng i hre teh ang u.

Nikuma a lehkhabu lehlin, lehkhabu ropui ‘DAVIDA’ avànga ‘Best Translator Award’ a dawn dàn te; Mizote tána lehkhabu chhiar nahawm tak tak bu 14 lai min lehlinsaktu a nihna te; ama puala lehkhabu a chinlehzia te hi chu tum danga sawiah khêk rih phawt teh ang.

Latest News & Chhiar Hlawh