DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Rál Dopui Thuchah (Brothers In Arms)
Zirsangkima - Oct 18, 2023

Falkland War kha i hria em? 1982 kuma United Kingdom leh Argentina indo chiam kum kha. Khata nunna chán pa khân heti hian thuchah a nei a. Chu chu band lâr tak, Dire Strait-a an hmuipuipú, an guitarist ni bawk, tingtang tiam chungchuang Mark Knopfler khân hla-in a phuah chhuak a—“Brothers In Arms” a ti. 

An indo chanchin lam chu hrút tam pawh ka tum hran láw … he hla ropui lo pian chhuah dàn leh a hla thu awmzia hi—he ka huang hmun zím tê-ah hian a leng tâwk chauh àwm si a!

“Ka awmna hmun hi ka in, ka lu phùmna tùr hmun a ni hlen tawh dáwn ta mai si a. He chhùm zíng chúk leh vúr tlâk chawlh lohna, min bawhtu hi ka chhuahsan ang a, he indona ram hi zalènna ramah chantírin kei hi min rawn thlah ang che u…

“He indona hmun hi ka tâ a ni tawh dáwn lo a; he lei ram mi pawh ka ni tawh hek lo ang. Nangni, he rál ka dopui duh takte u, nangmahni in ngeia inkìr leh ní a la thleng ang a, in nupui fanaute nèn zalènna va chang mawlh ang che u.

“Kan ramah khán, aw … kan ram tak kha—ka va ngai dáwn tak êm! Kan huan leh kan in leh loah te khán in lêt ang a. Chu ramah chuan inríkrâpna a awm tawh lo ang a, silai leh bomb puakin a ti rálkhêl tawh ngai lo ang chu’ng a, hetia “inkah thupui-a neih reng” hi in chawlhsan tawh ang a, thla muang takin, chhúngkuain in chàwl hahdam ve tawh ang. Mahse, hei erawh ka chah duh che u—in rál dopui, in thianpa kha ka ni reng dáwn tih hi.

“Kan chènna, kan ni tin hun hmanna hmun hi hremhmun tè nau a ni hawt alãwm—tih darhna leh chhiatna mual a nih hi! Ni tin mai, mei leh kát hmanga baptis kan la ni zui a! Ka thian, nang paw’n chûng chu i tuar ve. I i tuarna pawh ka hmu a, ka hre reng mai. I hrehawmna ka hria a; mahse, khâng hrehawmna, thisen luan lai zawng zawng khan, kei hi min thlahthlam ka hre ngai lo! 

“He indona hian zual lai a neih kha. A sosáng hle a nih kha maw! Kei ngei paw’n—in hriat vek kha—hlìamin ka awm a, silai mû eng emaw zât ka dawn kha! Nangni paw’n in la tuar ve ngei ang. Mahse, khâng hrehawm, tuar nuam lo tak tak ka tuar lai khán, nangni zawngin min ngaihsak a, min enkawlin min buaipui chàwl lo a, ka tán in hla ngai lo! Thian mai in ni lo, unau angin min en tlat a; ka unaute u, in ráldopui pa hian in chunga ka làwmzia hi ka sawi séng lo e!

“Hei hi ngaihtuah teh: Engati nge, mihringte hi kan indo thin le? Khawvêl khata chêng kan ni a, duhàmna avàng kan thu a inhmu lo fo a, ngaih dàn hrang kan nei thìn. Inrem mai àwm hi kan intuithlàr a. Heti ngawt chuan kan rin, inanga kan intâwm “Ní” meuh pawh khian, meidîlah min liamsan mai ang asin!

“E khai! Thlà pawh a inher sáng tawh e—ka khawvêl hi zu chawhu ruih tawh a! “Mang tha” ka ti mai ang che u. 

Chhiartu duh tak, hetianga min chham khumtu kan tawn ve hma hian hei hi inngaihtuah ila:    He hla tlar tàwpna hi i ngaihtuah ho ang u: “We're fools to make war / On our brothers in arms” tih hi. Ka’n sawi zawm lawk:

Indo duhte hi mi ã mai kan ni! Kan à êm mai! Ram leh ram kan indo a. State leh state kan inchemhàr mai a ni lo—state khata hnam leh hnam pawh kan indo duh a nia! A dikzia chu—kawh tùr an awm reng! Silai cheleka indo loin thenawm khawvéng takngial pawh kan indo a, kan hahthlâk êm mai!

“Ngei leh huat neih loh!” hi Sande Sikul zirlaiah zir ila a tha ang! 

Brothers In Arms
–Dire Straits (Comp. Mark Knopfler)

These mist covered mountains / Are a home now for me / But my home is the lowlands/ And always will be/ Someday you'll return to / Your valleys and your farms / And you'll no longer burn to be/ Brothers in arms

Through these fields of destruction / Baptisms of fire/ I've witnessed your suffering/ As the battle raged high/ And though they did hurt me so bad / In the fear and alarm/ You did not desert me/ My brothers in arms

There's so many different worlds/ So many different suns/ And we have just one world/ But we live in different ones

Now the sun's gone to hell and/ The moon's riding high/ Let me bid you farewell/ Every man has to die/ But it's written in the starlight/ And every line in your palm/ We're fools to make war/ 

On our brothers in arms

Latest News & Chhiar Hlawh