DOWNLOAD OUR APP

Read latest news on your phone
app-store
Valentine's Special... Duh tak...
Zirsangkima - Feb 13, 2023

Tawngká maiin ka ‘My Dear’ lo che a; ká maiin, ‘Duat…’ ka ti lo che a; hmui phun maiin ‘Ka hmangaih che,’ ka ti ngai hek lo che a, ring chung lam chauh hian ‘ka vei’ ngai hek lo che a nia… Ka ká atanga thu ka chhâk chhuah ve te hi chu, thinlung rûm ri ring lutuk, zawi tea ka ká atanga rawn chhuak ve têk têk chauh an nih hi aw…

Thinlungin ka ‘My Dear’ che a; thinlungin ka ‘Duat…’ che a; thinlungin ‘Ka hmangaih che’. 

Nang hmangaih che hi chu zu ruih ang deuh niin ka hria … ka duh loh chen chen thlen ka zuam fo a; ka ngam loh thleng thleng ka huam thin! Mahse, ka ‘rui’ si lo che a! 

Fím takin a ni ka hmangaih che ni. Ât khat chêng mah ila, fím karin ka duat che a nia… Ka thil dàwn te hi tawi tut thin mah se, hmeichhe hmel tha tam tak zíngah nang ka dawn avàng che leh nang dãwm theia ka awm avàng hian ka lãwmna hi tui so bawrh bawrh ang hian a so bawrh bawrh thin.

Ka phone te hi password-in ka lock ve khanglang thin a; mahse, ka thinlung chhûng ril ber password erawh a kawltu leh neitu, a dintu leh set-tu i nih kha. Engtik lai paw’n i tán chuan hawnin a awm reng thin a; i luh theih nán, network chhiat lai leh signal awm loh lai a nei ve ngai lo ang!

Khawvêl hi ‘anchhedawng khawvêl’ an ti; a mi chêngte pawh mi pamham leh mahni hmasialnaa khat tlat an ni an ti cháwk. Mahse, nang ka kianga i awm chuan ‘Zalènna Ram’-ah a chang thin a; hlim tàwp lohna hmunah i chantír thin.

I kiangah chuan darkar khat pawh hi minute chanve ang lek a ni thin a; i dàr nghènga ka awm lai phei chuan niléng pawh hi mitkhap kár ang lek a ni thin.

Ka kianga i tâp loh emaw ka hmuh phâk loh lam hlá-a i awm daih cháng te hian, nang ngaih hi ka hnà ber a ni a; kiu ruaia ka kianga i lo lêt leh hun tùr thlíra vàn chena sánga ring fàn ka nâp thin.

I nui hmél te, i biangsum leh i khabe khuar thaihte kha ka hmangaih chhan che a ni lo, tih hria la ka va duh êm! Chuti lo chu i lo inchhuang palh dah ang e. Tirhkoh Paula tawngkam takin kan thiltih vànga chhandam kan ni lo—ni a kan inhriat chuan kan inchhuan a hlauh ang khán. Nangmah, i nihna kha ka hmangaih chhan che chu i ni mai. I neih leh i theih vàngin ka hmangaih lo che a; amah Mafaa tawngkam takin, ‘Ka hmangaih vàng chauhin ka hmangaih che,’ tih, vawi tam ka hrilh tawh che kha hre reng ang che aw, Duat.

Hmel thatna leh màwina te hi, mitkhapkár loa bo hlauh thei an ni; mahse, ka hmangaihna erawh hi chuan, ka sawi tawh ang khán, dam chhúng leh chatuan a hawlh tlang dáwn si a. 

I hriat vek kha, hmangaihna chuan hmangaihna vêka chhàn lêt a beisei mai pawh ni loin a phût lêt thin. I mi hmangaih lêtna hi ka tán chuan a aia hlu he leiah hian a awm lo a; rangkachak leh lunghlua hralh chhàwn phal chi a ni lo a, thleng phal chi lah a ni hek lo. Ka rohlu ber a ni a, ka thihpui ang a, chatuan ram thlenga ka chhawm tawh tùr a ni.

En teh, nang hian vanrama kal te pawh hi min ti châk lo fo mai nia! Chu hmun-ah chuan hmangaih bîk awm loin mi zawng zawng kan inhmangaih tláng vek tawh dáwn an ti. Chuvàng chuan, nang min hmangaihpui tùr mi dang an awm ve ka hlau a. Kei chuan, dam chhúng leh thih hnu piah lam ram thlenga hmangaih bîk che ka duh si a—mi dang tel loa nangmah chauh hmangaih bîk chu. Mahse, an phal hmèl si lo a—a va han buaithlâk dáwn… Chu chuan alãwm vànram kai pawh min ti hreh vek thin ni!

A pawi lo, …vànram, mi tin kan inhmangaih tlàn vek tawhna tùr hmunah chuan, Isua hnênah, nangmah hmangaih bîk ka díl tho ang. Vàn angelten an lo phal lo a nih paw’n, ka díl lui tho tho ang!

Vawiin, hmangaihte ní hi kan tán a hlu a; chutih rual chuan, keini tan chuan ni tin mai hi hmangaihte ní, Valentine’s day a ni a; ni bîk an vuaha a hlut zual sawtna tùr ka hre ve tlat lo nia! 

Ni e, vawiin hian thilpêk eng eng emaw, tlereuh leh rose pár tih vêl ka beisei lo a, nang paw’n i beisei ka ring bîk lo. A chhan chu, hêng zawng zawng aia hlu zâwk hmangaihna kan inpêk tawn ni tin thin vàng a ni.

Ka duat, ka hmangaih che—he leiah leh chatuan thleng pawhin.

Latest News & Chhiar Hlawh